Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Hulladékgazdálkodás

kispipaAdatszolgáltatás (HIR)

kispipaHulladékgazdálkodási terv

kispipaHulladékgazdálkodási engedélyek

Cikkszám: hulladekgazdalkodas

Leírás és Paraméterek

Hulladékgazdálkodás - hulladékkezelési engedély és adatszolgáltatás

Hulladékkezelés, kereskedelem és szállítás engedélyeinek beszerzése, valamint a hulladékokkal kapcsolatos a adatszolgáltatás elvégzése. Környezetvédelmi hatóság előtti képviselet.


Hulladékkezelési engedély

Mikor kell hulladékkezelési engedély?

Amennyiben az Ön cége hulladékot kíván átvenni kereskedelmi, ártalmatlanítási, hasznosítási vagy előkezelési célból, a környezetvédelmi hatóság engedélyére van szükség.

Segítünk önnek beszerezni a szükséges hulladékgazdálkodási engedélyt:

kispipaMegvizsgáljuk, hogy milyen engedélyekre van szüksége

kispipaBeszerezzük a szükséges engedélyeket

Figyelem! Hulladék kezelési, szállítási engedély iránti kérelmet csak hulladékgazdálkodási szakértői jogosultsággal rendelkező szakember készíthet!


Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás

Mikor szükséges a hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése?

A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatásról a  309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet rendelkezik. Nem tartoznak az adatszolgáltatás körébe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében elszállított hulladékok. Ezeknél a hulladékoknál az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a közszolgáltatónak kell gondoskodnia.

A hulladék termelőnél a hulladékokkal kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatás teljesítése akkor szükséges, ha:

 • A tárgyévben a telephelyen képződött és birtokolt veszélyes hulladékok mennyisége meghaladja a 200 kg-ot.
 • A tárgyévben a telephelyen képződött és birtokolt nem veszélyes hulladékok mennyisége meghaladja a 2000 kg-ot.
 • A tárgyévben a telephelyen képződött és birtokolt építési-bontási hulladék mennyisége meghaladja az 5000 kg-ot.

A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás (hulladék bevallás) határideje a tárgyévet követő év március 1.

kispipaVállaljuk a hulladék bevallás elkészítését az Önnél termelődött hulladékokra

A hulladék kereskedő, ártalmatlanító, hasznosító és előkezelő rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett. A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás határideje:

 • Nem veszélyes hulladékok esetén a tárgyévet követő év március 1.
 • Veszélyes hulladék esetén a tárgynegyedévet követő negyedév 8. napja.

Ha az Ön cége veszélyes hulladék kereskedelmet folytat, vagy veszélyes hulladék kezelést végez, a hulladék bevallást negyedéves bontásban, az előző negyedévről kell elkészítenie.

kispipaVállaljuk az elektronikus adatszolgáltatás elkészítését a kezelt hulladékokra


Hulladék nyilvántartás

Mikor kell hulladék nyilvántartást vezetni?

A hulladék nyilvántartás vezetését, valamint annak a kötelező tartalmát a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet írja elő. A hulladék nyilvántartás vezetése azért is rendkívül fontos, mert a nyilvántartás a hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás (hulladék bevallás alapja).

Hulladék nyilvántartás vezetése akkor kötelező, ha az Ön cége:

 • Hulladék termelő
 • Hulladék kezelő (kereskedő, ártalmatlanító, hasznosító vagy előkezelő)

kispipaVállaljuk a hulladék nyilvántartás formalapjainak elkészítését.


A hulladékok gyűjtésével, üzemi kezelésével kapcsolatos legfontosabb szabályok:

Hulladék csak un. munkahelyi gyűjtőhelyen, vagy üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető. A gyűjtőhelyek kialakítására vonatkozó legfontosabb szabályokat a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet írja elő:

 • A hulladék gyűjtőhelyeken a hulladék csak a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott időtartamig gyűjthető.
 • A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működését üzemeltetési szabályzatba kell foglalni, és a hulladékáramokról üzemnaplót kell vezetni.
 • Hulladékot csak a szállításra engedéllyel rendelkező szervezetnek és engedéllyel rendelkező kezelőnek lehet átadni.

 • A veszélyes hulladék átadása csak un. "SZ" jegyen, vagy "K" jegyen történhet.

 • A veszélyes hulladékok szállítása csak az ADR előírásainak betartása mellett történhet.

Vállaljuk:

kispipaA veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat elkészítését

kispipaA veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemnapló elkészítését

kispipaA hulladékokkal kapcsolatos ügyintézést


A hulladékgazdálkodás fontosabb alapfogalmai

Hulladékgazdálkodás:

A hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

Hulladéktermelő:

Akinek tevékenységeiből hulladék képződik (eredeti hulladéktermelő), vagy bárki, aki előkezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési műveletet végez, amely a hulladék jellegében vagy összetételében változást eredményez.

Hulladék kereskedő:

Olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

Hulladék ártalmatlanító:

Olyan gazdálkodó szervezet, amely olyan kezelési műveletet végez, amely nem hasznosítás (a művelet akkor is ártalmatlanításnak számít, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez).

Hulladék hasznosító:

Olyan gazdálkodó szervezet, amely olyan kezelési műveletet végez, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Hulladék előkezelő:

Olyan gazdálkodó szervezet, amely a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletet végez.

Veszélyes hulladék:

A 2012. évi CLXXXV. törvény 1. sz. mellékletéiben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkező hulladék.

Üzemi gyűjtőhely:

A gazdálkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített olyan, jogszabályban meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben képződött és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő, elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál.

Munkahelyi gyűjtőhely:

Természetes személynek nem minősülő hulladéktermelő által a telephelyén végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjt.

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

Hasonló termékek

Víz- és talajvédelem

kispipaÜzemi kárelhárítási terv

kispipaVízjogi engedély

kispipaAdatszolgáltatás (FAVI)

Zajvédelem / zajmérés

kispipaKörnyezeti / munkahelyi zajmérés

kispipaZajvédelmi hatásterület

kispipaZajterhelési határérték

Környezeti hatásvizsgálat - környezet használat

kispipaKörnyezeti hatásvizsgálat (VD)

kispipaElőzetes környezeti hatásvizsgálat (EVD)

kispipaEgységes környezethasználati engedély