Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Zajvédelem / zajmérés

kispipaKörnyezeti / munkahelyi zajmérés

kispipaZajvédelmi hatásterület

kispipaZajterhelési határérték

Cikkszám: zajvedelem

Leírás és Paraméterek

Zajvédelem - zajvédelmi hatásterület lehatárolás és környezeti zajmérés

Környezeti zajmérés, zajvédelmi hatásterület lehatárolás, zajvédelmi engedély beszerzése. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet  szerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.


Környezeti zajmérés

Mikor szükséges környezeti zajmérés vagy zajvédelmi hatásterület lehatárolás?

A közérthetőség érdekében az alábbiakban -a teljesség igénye nélkül- néhány olyan tevékenységet olvashat amikor zajszámítás, környezeti zajmérés vagy zajvédelmi hatásterület lehatárolás szükséges.

Néhány olyan tevékenység amihez környezeti zajmérés vagy zajvédelmi hatásterület lehatárolás szükséges:

 • Szerelő műhely (pl. autószerelő műhely), gyártó üzem
 • Faipari üzem, fűrésztelep
 • Terménytisztító, terményszárító telep
 • Építőipari kivitelezés
 • Építőipari bontási tevékenység
 • Szórakozó hely üzemeltetés

A környezeti zajmérés, számítás, vagy a hatásterület lehatárolás a következő eseteben előírt:

 • Előzetes vizsgálati eljárásban (pl. előzetes környezeti hatásvizsgálat, EVD esetén)
 • Környezeti hatásvizsgálat során
 • Egységes környezethasználati engedély kérésekor
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat esetén
 • Az előzőekben felsorolt eljárásokat követő létesítési, használatbavételi, illetve forgalomba helyezési eljárásokban
 • Ha a környezetvédelmi hatóság előírja

Ha a jogszabály külön nem írja elő a zajvédelmi hatásterület lehatárolását, alapesetben a környezetvédelmi hatóság azt vélelmezi, hogy a környezeti zajforrás hatásterülete a zajforrást is magába foglaló telekingatlan és annak a határától mért 100 méter távolságon belüli terület. A környezetvédelmi hatóság akkor írja elő a hatásterület környezeti zajmérés, vagy számítás útján történő meghatározását, ha az előzetes információk alapján valószínűsíthető, hogy a környezeti zajforrás hatásterülete meghaladja a vélelmezett hatásterületet.

kispipaKörnyezeti zajmérés, számítás a hatásterület lehatároláshoz

kispipaKörnyezeti zajmérés segítségével meghatározzuk a zajvédelmi hatásterületet

kispipaSzámítás segítségével kijelöljük a zajvédelmi hatásterületet


Zajkibocsájtási határérték

Mikor szükséges a környezeti zajkibocsátási határérték? Kell ehhez környezeti zajmérés?

A környezeti zajjal járó üzemi, vagy szabadidős zajforrás üzemeltetőjének még a tevékenység megkezdése előtt a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határértéket kell kérni. Ezen felül az üzemeltető köteles a zajkibocsátási határérték betartásának feltételeit megteremteni.

Vannak kivételek, amikor zajkibocsátási határérték kérése nem szükséges:

 • Ha a tervezett zajforrás hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület vagy helyiség.
 • Ha a környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a zajvédelmi számítás, illetve a környezeti zajmérés alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telek határvonalán belülre esik és a telket a zajforrás üzemeltetőjén kívül más nem használja.

kispipaMegkérjük a zajkibocsátási határértéket a környezetvédelmi hatóságtól


A zaj- és rezgésvédelem fontosabb alapfogalmai

Környezeti zaj:

A levegőnek olyan mértékű és minőségű nyomásingadozása, amely a védendő környezetben észlelhető.

Környezeti rezgés:

Környezeti rezgésforrástól származó, a szilárd test olyan mértékű és minőségű ismétlődő rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben levő épület szerkezetén keresztül hat az ott tartózkodó emberre.

Környezeti zaj- vagy rezgésforrás: 

Üzemi, építési, szabadidős, közlekedési és egyéb létesítmény, gép, berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő környezetben környezeti zajt vagy környezeti rezgést okoz.

Védendő (védett) környezet:

Védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell.

Szabadidős zaj, vagy rezgésforrás:

Környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint az előbbi célra használt berendezés, gép.

Üzemi zaj- vagy rezgésforrás:

A környezeti zajt, rezgést előidéző, termelő, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, berendezés, ideértve a termelő, szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli – közlekedési célú tevékenységnek nem minősülő – járműhasználat, járműmozgás, rakodás.

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

Hasonló termékek

Víz- és talajvédelem

kispipaÜzemi kárelhárítási terv

kispipaVízjogi engedély

kispipaAdatszolgáltatás (FAVI)

Hulladékgazdálkodás

kispipaAdatszolgáltatás (HIR)

kispipaHulladékgazdálkodási terv

kispipaHulladékgazdálkodási engedélyek

Környezeti hatásvizsgálat - környezet használat

kispipaKörnyezeti hatásvizsgálat (VD)

kispipaElőzetes környezeti hatásvizsgálat (EVD)

kispipaEgységes környezethasználati engedély